32. Inte Mr. Music 2

När Raffel återvänder, så återvänder vi med stil. 12 mer eller mindre kända main themes från filmens värld, listas här utan någon som helst samband. Den röda tråden lyser med andra ord fortfarande med sin frånvaro….mycket nöje!